Progressiegericht woordenboek


 Integratieve gespreksstrategie:

In veel gesprekssituaties hebben we te maken met concurrerende waarden. Het ene soort heeft meestal betrekking op je relatie met het individu dat tegenover je zit. Het andere soort waarde heeft meestal betrekking op algemene principes of belangen. Levine et al. (2020) beschrijven één slechte, drie suboptimale en één optimale strategie om om te gaan met dit soort situaties. De slechte strategie is om weg te vluchten voor het problemen. Deze strategie van vermijden lost niets op en wekt vaak extra spanning en irritatie op. De drie suboptimale strategieën zijn: het prioriteren van het principe, het prioriteren van het individuele belang en het zoeken van een tussenweg tussen deze beiden waarden. Als optimale strategie noemen zij de integratieve strategie. Hierbij tracht je tegelijkertijd zoveel mogelijk recht te doen aan beide concurrerende waarden.


Klik hier of hier om meer te lezen over Integratieve gespreksstrategie

► Verwante begrippen: Perspectieven integreren, Vals dilemma, Consensusvraag
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Reframing effect, Impliciete zelfovertuigingen, Positieve feedbacklus, Niet-recursieve effecten, Dual process model


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.