Progressiegericht woordenboek


 Integratieve emotieregulatie:

In integratieve emotieregulatie (IER) worden emoties gezien als interne processen waarbij informatie naar je bewustzijn wordt gebracht die benut kan worden om beter te gaan functioneren. IER heeft drie componenten. Ten eerste worden de emoties op een niet-oordelende, ontvankelijke manier onder ogen gezien, zoals dat bij mindfulness gebeurt. Ten tweede wordt onderzocht wat de relatie tussen de emotie enerzijds en de eigen interesses, waarden en doelen anderzijds is. Op deze manier wordt getracht de betekenis of functie van de emoties te begrijpen. Ten derde wordt gedrag gekozen. Dit gedrag kan ofwel gepaard gaan met het uitdrukken van de emoties ofwel het bewust niet uiten van de emoties. Mensen die IER gebruiken, hebben in het algemeen meer empathie voor anderen als die tegenslag ervaren en vertonen meer prosociaal gedrag. Ook hangt IER samen met het tot stand brengen van intimiteit in relaties.


Klik hier om meer te lezen over Integratieve emotieregulatie

► Verwante begrippen: Emotieregulatie, Emotion reappraisal, Gecontroleerde emotieregulatie, Emotiedysregulatie, Emotion suppression
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Structurele definitie van intrinsieke motivatie, Valse balans, Entropie, PTV-aanpak, Betekenisvolle progressie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.