Progressiegericht woordenboek


 Emotieregulatie:

het effectief ontwikkelen en beïnvloeden van je emoties. Effectieve emotieregulatie leidt ertoe dat je je zodanig ontwikkelt en verandert dat je goed kunt functioneren in de situatie waar je voor staat. Maya Tamir beschrijft emotieregulatie als het toepassen van strategieën om emotiedoelen te bereiken. 


Klik hier om meer te lezen over Emotieregulatie

► Verwante begrippen: Emotiedoelen, Hedonistische emotiedoelen, Instrumentele emotiedoelen, Emotieregulatie, Integratieve emotieregulatie. Emodiversiteit
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Behoeftensubstituten, Statische mindset over interesses, Mentale representaties, Discontinuïteitshypothese, Basic Psychological Needs Theory


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.