Progressiegericht woordenboek


 Fundamentele menselijke waarden:

Op basis van wereldwijd onderzoek ontwikkelde Shalom Schwartz een taxonomie van waarden bestaande uit de volgende tien menselijke waarden, onderverdeeld in vier categorieën. Deze waarden blijken relevant te zijn voor mensen over de hele wereld. In welke mate individuen deze waarden onderschrijven wordt medebepaald door hun culturele achtergrond.  1. Openheid voor verandering (openness to change): a) Zelfsturing (self-direction): Onafhankelijk denken en handelen - kiezen, creëren, verkennen. b) Stimulatie (stimulation): Opwinding, nieuwigheid en uitdaging in het leven. 2. Zelfverbetering (self-enhancement): a) Hedonisme (hedonism): Plezier of zinnelijke bevrediging voor zichzelf., b) Prestatie (achievement): Persoonlijk succes door blijk te geven van bekwaamheid volgens sociale normen. c) Macht (power): Sociale status en prestige, controle of dominantie over mensen en middelen. 3. Behoud (conservation): a) Veiligheid (security): Veiligheid, harmonie en stabiliteit van de samenleving, van relaties en van zichzelf., b) Conformiteit (conformity): Beperking van handelingen, neigingen en impulsen die anderen kunnen verstoren of schaden en die indruisen tegen sociale verwachtingen of normen. c) Traditie (tradition): Respect, betrokkenheid en acceptatie van de gewoonten en ideeën die iemands cultuur of religie biedt. 4. Zelfoverstijging (self-transcendence): a) Weldadigheid (benevolence): Behoud en verbetering van het welzijn van degenen met wie men vaak persoonlijk contact heeft (de "in-group"). b) Universalisme (universalism): Begrip, waardering, tolerantie en bescherming voor het welzijn van alle mensen en voor de natuur.


Klik hier om meer te lezen over Fundamentele menselijke waarden

► Verwante begrippen: Waarden, Waarde-ondersteuning, Internalisatie, Psychologische basisbehoeften
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Progressiegesprekken, Politieke ondersteuning, Belief system, Consensus bias, Fictie van goed gedefinieerde resultaten


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.