Progressiegericht woordenboek


 Fictie van goed gedefinieerde resultaten:

Het idee dat heldere en eenduidig vastgestelde resultaten in werkelijkheid een illusie zijn. In deze visie worden resultaten niet beschouwd als definitieve eindpunten, maar eerder als kunstmatig vastgestelde mijlpalen. Dit komt doordat de werkelijkheid constant in beweging en ontwikkeling is, waardoor het evalueren van gedrag op basis van resultaten nooit definitief kan zijn. Wat er later gebeurt, kan de evaluatie van eerder behaald gedrag en resultaat veranderen of in een ander perspectief plaatsen. Dit concept benadrukt dus het relatieve en veranderlijke karakter van resultaten, in tegenstelling tot een absolute of onveranderlijke kijk op succes of prestatie.


Klik hier om meer te lezen over Fictie van goed gedefinieerde resultaten

► Verwante begrippen: Aankomstmisvatting, Niveaudenken, Progressiedenken, Resultaatsdoelen, Leerdoelen
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Subjectief welzijn, Goal Contents theory, Broaden and build theory of emotions, Latente intrapersoonlijke effecten, Reactance effect


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.