Progressiegericht woordenboek


 Dual process model:

Begrip uit de zelfdeterminatietheorie. De term duidt aan dat een tweesporenaanpak nodig is voor het creëren van een motiverend les- of werkklimaat. Het bieden van alleen ondersteuning van de basisbehoeften niet voldoende is. Het tegelijkertijd vermijden van controlerend (controlling) gedrag is tevens belangrijk. Het scheppen van motiverende condities is dus een kwestie van do’s èn don’ts.


Klik hier om meer te lezen over Dual process model

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Behoeftenondersteuning, Gecontroleerde motivatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Behoefte aan competentie, Concurrerende-doelenschaalvraag, Behoefte aan competentie, Pessimistische attributie, Metarationaliteit


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.