Progressiegericht woordenboek


 Cruciale gesprekken:

Gesprekken waar veel van afhangt en waar emoties hoog op kunnen lopen. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek met een medewerker die niet goed functioneert. Of aan een gesprek waarin je gaat mededelen dat je een jarenlange samenwerking gaat verbreken. Soms zijn we zo bevreesd voor het voeren van dit soort gesprekken dat we ze het liefst lang voor ons uit schuiven. Deze vrees heeft er meestal vooral mee te maken dat we bang zijn niet goed te kunnen reageren op emotionele reacties van onze gesprekspartner.


Klik hier om meer te lezen over Cruciale gesprekken

► Verwante begrippen: Deliberate practice, Rationale, Slechtnieuwsgesprek, Progressiegericht nee-zeggen
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Fictie van goed gedefinieerde resultaten, Gedeelde intentionaliteit, Leren, Gambler's fallacy, Hellend vlak


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.