Progressiegericht woordenboek


 Betekenis in het leven:

Betekenis in het leven (MIL) is de beleving een waardevol en zinvol leven te leiden. Componenten die eraan bijdragen zijn: 1) Betekenis: Het ervaren van een waardevol en de moeite waard leven. Dit aspect richt zich op het gevoel dat het leven intrinsiek waardevol is en doelen bevat die de moeite waard zijn om na te streven; 2) Doel: Het hebben van kernwaarden en een levensrichting. Dit verwijst naar het hebben van duidelijke doelen en richtingen in het leven die richting en betekenis geven aan dagelijkse activiteiten en langere levensdoelen; 3) Coherentie: Het begrijpen en zinvol maken van iemands leven. Coherentie gaat over het ervaren van orde en begrijpelijkheid in het leven, waarbij gebeurtenissen en ervaringen op een logische en consistente manier met elkaar verbonden zijn. Recente studies hebben deze dimensies verder uitgediept door twee aanvullende aspecten te identificeren: 1) Mattering: Het gevoel ertoe doen, zowel in een kosmische zin (belangrijk zijn op de schaal van het universum) als op interpersoonlijk niveau (belangrijk zijn voor andere mensen). Interpersoonlijke mattering, het gevoel gewaardeerd te worden door anderen, speelt een cruciale rol en heeft een significante invloed op het ervaren van MIL; 2) Weldadigheid en de psychologische behoeften: Het onderzoek legt ook een verband tussen zingeving en de psychologische basisbehoeften aan autonomie (het gevoel zelf keuzes te kunnen maken), competentie (het gevoel bekwaam te zijn) en verbondenheid (het gevoel verbonden te zijn met anderen). Deze factoren zijn sterke voorspellers voor het ervaren van zingeving en worden zelf ook voorspeld door zingeving over tijd, wat wijst op een wederzijdse beïnvloeding.


Klik hier om meer te lezen over Betekenis in het leven

► Verwante begrippen: Eudemonisch welbevinden, Betekenisvol werk, Betekenisvolle progressie, Geluk,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Flexibele werkverdeling, Effectieve leerstrategieën, Inoculatietheorie, Naïef realisme, Willful belief


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.