Progressiegericht woordenboek


 Belief system:

Het begrip belief systems laat zich wat lastig vertalen in het Nederlands. Een belief kun je zien als een denkbeeld, overtuiging of geloofsopvatting. Een belief system is dus een systeem van denkbeelden. Belief systems (laat ik het maar even onvertaald laten) van mensen zijn belangrijk omdat ze richting geven aan het gedrag van mensen en daarmee de ontwikkeling van die mensen en aan de omstandigheden waarin zij zich verder zullen bevinden.


Klik hier of hier om meer te lezen over Belief system

► Verwante begrippen: Soorten overtuigingen, Netwerken van samenhangende overtuigingen, Impliciete zelfovertuigingen, Inertie van overtuigingen, Mindset, Verwachtingseffect
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Groeimindset, Hedonisch welbevinden, Overkill backfire effect, Relatieve autonomie, Want-Should Conflict


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.