Progressiegericht woordenboek


 Belief bias:

Van belief bias is sprake wanneer onze overtuigingen over de werkelijkheid ons redeneervermogen ondermijnen. Als mensen bijvoorbeeld dat X waar is, zijn ze meer geneigd om argumenten die die X ondersteunen als logisch te zien (ongeacht of ze daadwerkelijk logisch zijn). En vice versa: als mensen denken dat X onwaar is, zijn ze meer geneigd om argumenten die X ondersteunen als onlogisch te zien.


Klik hier om meer te lezen over Belief bias

► Verwante begrippen: Confirmation bias, Myside bias, Hindsight bias, Self-serving bias, Gemotiveerd redeneren
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Geïdentificeerde regulatie, Fatalisme, Mindset-microculturen, Optimisme, Organismic Integration Theory


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.