Is behoefte aan noviteit de vierde basisbehoefte?

Wellicht moeten we nieuwe dingen blijven ervaren om goed te kunnen blijven functioneren en ons goed te blijven voelen. De zelfdeterminatietheorie heeft drie psychologische basisbehoeften geïdentificeerd (de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid) die vervuld moeten worden voor optimaal functioneren. In een artikel van González-Cutre et al. (2016) wordt voorlopig bewijs gepresenteerd voor de mogelijkheid dat behoefte aan noviteit (/nieuwigheid) ook een psychologische basisbehoefte is die bijdraagt aan optimaal functioneren. In twee onderzoeken vulden deelnemers een nieuwe schaal in om de behoefte aan noviteit te meten, de Novelty Need Satisfaction Scale (NNSS). Daarnaast vulden zij vragenlijsten in om psychologische basisbehoeften, regulatiestijlen en psychologisch welbevinden te meten.

De NNSS bestaat uit de volgende 6 items:

  1. I feel I do novel things
  2. I frequently feel there are novelties for me
  3. I feel new sensations
  4. I think that new situations come up for me
  5. I have the opportunity to innovate
  6. I think I discover new things frequently

Zowel de psychometrische eigenschappen als de discriminante validiteit ten opzicht van de andere basisbehoeften van de NNSS waren adequaat in beide onderzoeken. Verder bleek ‘novelty need satisfaction’ een voorspeller te zijn van levenstevredenheid en intrinsieke motivatie.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (2)