Als jij mij niet probeert te redden

In de Training progressiegericht coachen krijgen de cursisten op de derde dag de gelegenheid om te oefenen met wat wij noemen een live-cliënt. De live-cliënt is een cursist uit een eerdere training en kent de progressiegerichte aanpak dus goed. Hij of zij is geen acteur. De live-cliënt speelt geen rol maar brengt een echte coachingsvraag in. De cursisten kunnen stukjes van een coachingsgesprek oefenen met deze live-cliënt aan de hand van de CPW 7 stappen aanpak. Na ieder stukje oefenen wordt de live-cliënt even naar de gang meegenomen en worden twee vragen gesteld aan deze persoon: 1) wat werkte er wat jou betreft goed in dit stukje gesprek? en 2) welke suggesties heb je voor de persoon die jou net gecoacht heeft? De opmerkingen die de live-cliënt in deze tussenstukjes maakt, worden genoteerd en na afloop als feedback meegegeven aan de coaches.

Interviews met live-cliënten

Dit proces met de live-cliënt is een leerzaam, leuk en spannend onderdeel voor de cursisten en ook voor ons als trainers. Ook de live-cliënten zelf zeggen steevast het proces erg leerzaam te vinden. Van de week werkten we weer een live-cliënt. Dat was deze keer Anne van Nes. Het proces was weer spannend, leuk en leerzaam. Anne noemde dingen die ze vooral vond werken in het coachingsproces, zoals aansluiten in de woorden van de cliënt, uitnodigende vragen stellen, stellen van de nuttigheidsvraag, etc. In de tips die zij gaf, kwamen dingen terug als: ken de 7 stappen structuur goed en sla hierin geen stappen over en zorg dat je de precieze formuleringen goed kent en gebruikt. Door dit te doen, aldus Anne, is het voor de cliënt veel gemakkelijker om goed te begrijpen wat er gevraagd wordt.

Het averechts effect van tips

Nog iets anders wat Anne noemde sprak me ook erg aan. In één van de gesprekken had een coach erg zijn best gedaan om te helpen. Dit deed hij op verschillende manieren, met name door het geven van adviezen. Hoewel dit beslist goedbedoeld was, werkte dit toch wat minder goed. Ze legde uit dat als de coach zo zijn best doet om iets toe te voegen aan jou als cliënt (namelijk de tips) dit op de cliënt kan overkomen dat deze het blijkbaar niet zelf kan. Als jij zoveel aanreikt kan de cliënt het idee krijgen dat hij of zij het blijkbaar niet zelf kan. Ze verwoordde dit gevoel via de volgende fraaie zin: “Als jij niet probeert mij te redden, heb ik geen reden om te gaan denken dat je dat niet zal lukken.”

Help de klant om zelf de antwoorden te vinden

De suggestie van Anne was om rustig de 7 stappen uit het model te volgen en de vragen daarin te blijven stellen. Op deze manier help je als coach de cliënt om zelf antwoorden te vinden en ideeën op te doen voor stapjes vooruit. Dat proces leidt ertoe dat je als cliënt actief wordt en je autonoom en competent voelt.

Mooi gezegd.

Meer over progressiegericht werken

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (8)
  • Bruikbaar (2)