5 Kenmerken van effectieve teams bij GoogleIn een project met een duur van 2 jaar hebben medewerkers van de HR afdeling van Google een onderzoek gedaan naar de vraag: wat maakt een Google team effectief? Zij verrichtten meer dan 200 interviews en analyseerden 250 kenmerken van meer dan 180 teams binnen Google (zie hier). Zij verwachtten dat het antwoord op de vraag zou liggen in de combinaties van individuele kenmerken, zoals persoonlijkheidstrekken en bekwaamheden, van de teamleden. Maar zij vonden een heel ander antwoord op hun vraag.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Zij identificeerden 5 kenmerken van teams die de effectiviteit bepaalden:

  1. Psychologische veiligheid: kunnen we risico’s nemen in dit team zonder ons onveilig te voelen?
  2. Afhankelijkheid: kunnen we rekenen op elkaar om, op tijd, kwaliteitswerk te leveren?
  3. Structuur en duidelijkheid: zijn doelen, rollen en plannen in ons team duidelijk?
  4. Betekenis van werk: werken we aan iets dat persoonlijk belangrijk voor ieder van ons is?
  5. Impact van werk: Geloven we ten diepste dat het werk dat we doen ertoe doet?

Van deze 5 kenmerken was de nummer 1 volgens het onderzoek met afstand de belangrijkste.

Mijn reactie: Om te beginnen moet ik opmerken dat het bericht over dit onderzoek geen details bevat over de methode die de onderzoekers hebben gevolgd om tot hun bevindingen te komen. Daarom kan ik niet beoordelen wat de geloofwaardigheid van deze bevindingen is.

Een tweede gedachte die in me opkomt is dat ik het interessant vind dat deze bevindingen niet het individuele niveau aanwijzen als bepalend voor effectiviteit maar het teamniveau. Dit sluit wel aan bij mijn gedachte dat we te vaak de oorzaken van effectiviteit (en falen) zoeken binnen individuen en niet in structuren en contexten waarbinnen individuen moeten werken. Veel wetenschappelijk onderzoek binnen de psychologie heeft laten zien dat situaties en structuren een veel sterkere invloed op ons gedrag hebben dan we denken en dat de invloed van factoren binnen de persoon veelal worden overschat.

Een derde gedachte naar aanleiding van de bevindingen is dat ik de inhoud ervan interessant vind. De kenmerken laten het grote belang zien van, om het maar even te parafraseren, duidelijk weten waar je mee bezig bent en gemotiveerd zijn voor waar je mee bezig bent in een ondersteunende context.

Op welke gedachten brengen deze bevindingen jou?

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (3)