Wekken persoonscomplimenten spieken op?

Eerder onderzoek heeft al eens laten zien dat het hebben van een statische mindset het  verleidelijk kan maken om te sjoemelen, bijvoorbeeld in de vorm van spieken of oneerlijk zijn over de eigen geleverde prestatie (Blackwell, Trzesniewski & Dweck, 2007). Ook is bekend dat persoonsgerichte feedback (zoals “jij bent vast heel intelligent”) een statische mindset oproept (zie bijvoorbeeld Mueller & Dweck, 1998). De vraag ligt dan ook voor de hand: wekt persoonsgerichte feedback de neiging op op vals te spelen? Deze vraag is recent onderzocht in twee studies. De ene studie van Zhao, et al. (2017a) onderzocht wat het effect een intelligentie-compliment was op “valsspelen” bij kinderen in de leeftijden tussen de 3 en de 6 jaar (N=300) . De andere studie van Zhao, et a. (2017b) onderzocht wat het effect was het vertellen aan jonge kinderen tussen de 3 en de 5 jaar dat ze reputatie hadden dat ze slim zijn op valspelen (N=350). 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Onderzoek 1: eigenschapscomplimenten wekt neiging tot spieken op

In het eerste onderzoek lieten de onderzoekers kinderen een raadspelletje doen waarbij de onderzoekers er via een manipulatie voor zorgden dan de kinderen goed presteerden. Vervolgens kreeg een deel van de kinderen te horen dat ze slim waren (wat een statische mindset oproept) en het andere deel dat ze het goed gedaan hadden. Vervolgens ging het spel door terwijl de onderzoekers de kamer verlieten en de kinderen verzochten om niet te spieken. Via een verborgen camera was vast te stellen dat kinderen die te horen hadden gekregen dat ze slim waren duidelijk vaker spiekten (zie figuur rechts).

Onderzoek 2: slimme-reputatie feedback wekt spiekneiging op

In het tweede onderzoek bleek dat kinderen die de feedback kregen dat ze de reputatie hadden slim te zijn eveneens het effect had dat die kinderen duidelijk vaker geneigd werden om te spieken (zie figuur rechts).

De bevindingen van deze onderzoeken zijn in overeenstemming met de mindsettheorie. Het prijzen van kinderen voor hun intelligentie kan hen opzadelen met de druk om aan die hoge verwachting te blijven voldoen. Blijkbaar zijn ze dan zelfs eerder bereid om vals te spelen om maar goede prestaties te blijven tonen. Zelfs zeer jonge kinderen zijn blijkbaar al zeer gevoelig voor de impliciete verwachtingen die wij hen als ouder of leerkracht meegeven.

Bruikbaarheid

Kinderen complimenteren is prima maar complimenteer ze liever niet op intelligentie (of andere persoonseigenschappen). Wil je ze complimenteren, complimenteer ze dan liever voor gedrag of voor de inspanning die ze leveren.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (2)