Progressiegericht woordenboek


 Persoonsgerichte complimenten:

Complimenten over eigenschappen (bijv. intelligentie, sportiviteit) of persoon (goede tekenaar). Uit persoonsgerichte complimenten leiden kinderen af dat de geprezen eigenschap (bijvoorbeeld intelligentie) belangrijk wordt gevonden en dat de volwassene denkt dat het kind deze eigenschap bezit. In reactie hierop ontwikkelen kinderen vaak een bezorgdheid over de mate waarin zij de eigenschap daadwerkelijk bezitten. Ze kunnen uitdagingen gaan vermijden uit angst het compliment niet waar te kunnen maken. Het geven van persoonsgerichte complimenten kan een statische mindset opwekken en lange termijn effecten hebben. Procescomplimenten hebben dit nadeel niet. Ze wekken vaak een groeimindset op en stimuleren het zoeken van uitdagingen.


Klik hier om meer te lezen over Persoonsgerichte complimenten

► Verwante begrippen: Opgeblazen complimenten, Procescomplimenten, Capaciteitenattributie, Statische mindset
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Prosociale motivatie, Co-teaching, Progressiesignaal, Concrete examples, Epistemische rationaliteit


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.