Uitgangspunten van progressiegericht werken

Progressiegericht werken is meer dan een gereedschapskist vol gesprekstechnieken. Minstens even belangrijk als technieken is hoe progressiegerichte professionals denken over mensen, over helpen en over veranderen. Hieronder staan enkele belangrijke uitgangspunten van progressiegericht werken.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Uitgangspunten over mensen

 1. Autonomie – Mensen hebben de voorkeur om zelf te kiezen wat ze initiëren en ze willen zoveel mogelijk zelf bepalen wat ze doen.
 2. Competentie – Mensen willen graag competent zijn en zichzelf als competent zien en ze zijn ook al. in bepaalde mate. competent.
 3. Verbondenheid – Mensen willen betekenisvolle en zorgzame relaties met andere mensen hebben en ontwikkelen en ze willen dingen doen die een positief verschil voor anderen opleveren.

Uitgangspunten over helpen

 1. Coöperatief – Cliënten behandelen als coöperatief, ongeacht hoeveel weerstand ze ook lijken te hebben, is de meest effectieve manier om verdere samenwerking tot stand te brengen.
 2. Niet-confronterend – Werken binnen het referentiekader van de cliënt, zonder confrontatie of beschuldiging en zonder een expertoordeel aan de cliënt op te dringen, is de meest effectieve manier om de cliënt te helpen om een steeds constructiever, realistischer en nuttiger perspectief te ontwikkelen.
 3. Doen wat werkt – Je richten op het identificeren en versterken van wat, in plaats van op verklaringen in termen van persoonskenmerken en probleemoorzaken, is de meest effectieve manier om cliënten te helpen vooruitgang te boeken.

Uitgangspunten over verandering

 1. Eerder succes – Er is altijd al een begin van de gewenste situatie waarop verdere vooruitgang kan worden gebouwd.
 2. Stapsgewijs – Mensen veranderen het beste door in actie te komen, stapje voor stapje en te reflecteren en te reageren op de consequenties van die acties zodat zich uiteindelijk een begrijpelijk patroon begint te vormen.
 3. Positief gedrag – Positieve gedragsbeschrijvingen, zowel in de toekomst als in het verleden, wekken positieve gedragingen op.

Welke van deze uitgangspunten hanteer jij ook in je werk? Welke verrassen je of maken je nieuwsgierig?

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (2)
 • Interessant (1)