Congruentie in progressiegericht werkenIn veel sectoren en in verschillende soorten organisaties zijn mensen in allerlei functies al bezig met het toepassen van progressiegerichte uitgangspunten en technieken. Enkele kenmerken van de aanpak zijn: 1) gerichtheid op de gewenste situatie, 2) benutten van wat er al is, 3) leren van eerdere successen, 4) zetten van kleine stapjes vooruit en 5) erkennen en benutten van het perspectief van de mensen met wie je werkt. De samenwerking tussen progressiegerichte professionals en hun cliënten of klanten is te beschrijven als samenwerkend en activerend. In hun manier van werken ondersteunen progressiegerichte professionals steeds de autonomie, de competentie en de verbondenheid van hun cliënten of klanten.

Het eerste voordeel hiervan is dat die cliënten/klanten hun eigen oplossingen kunnen bedenken waarmee ze snel progressie kunnen bereiken. Ze hebben de beleving dat zij de eigenaar van hun aanpak zijn en dat die aanpak past op hun situatie. Mede daardoor zijn die aanpakken ook gemakkelijker vol te houden en daardoor duurzamer. Een tweede voordeel van deze progressiegerichte manier van werken is dat de professionals zelf er baat bij hebben. Ze ervaren de manier van werken meestal als prettig en effectief wat bijdraagt aan hun voldoening en arbeidssatisfactie.

Wanneer professionals in een organisatie progressiegericht werken met hun cliënten of klanten dan vinden zij het vaak belangrijk dat managers en medewerkers van stafdiensten ook progressiegericht werken met hen. Met andere woorden: zij hebben vaak de wens dat managers, adviseurs en beleidsmakers met hen werken op een manier die ook activerend, samenwerkend en autonomie-ondersteunend is (zie het plaatje hieronder).

Congruentie in progressiegericht werken

Wanneer er sprake is van een dergelijke congruentie tussen de manier waarop de professionals hun cliënten/klanten behandelen en de manier waarop zij zelf behandeld worden door managers, adviseurs en ondersteuners is het veel gemakkelijker om progressiegericht te blijven werken. De congruentie laat zien dat het management echt gelooft in deze manier van werken en hem echt belangrijk vindt. Het omgekeerde is natuurlijk ook het geval. Een professional die deze congruentie in haar werk miste zei ooit tegen me: “Wat ik mij cliënten gun wordt mij door mijn manager niet gegund.”

Als managers, adviseurs, beleidsmedewerkers en ondersteuners ook progressiegericht werken kunnen ze het zelfde soort voordelen behalen als de eerder genoemde voordelen die de professionals vaak behalen. Ze zullen in hun gesprekken met medewerkers merken dat deze gemakkelijker eigen oplossingen vinden en sneller vooruitgang boeken en de kans is niet gering dat zij zelf meer voldoening en plezier in hun werk zullen ervaren.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (8)
  • Bruikbaar (8)