Schrijf de mindsettheorie nog niet af

In het vorige artikel heb ik aandacht besteed aan enige kritiek die er momenteel is op enkele onderzoeken naar mindset. Zoals ik schrijf in dat artikel vind ik het goed dat er kritiek komt op mindset onderzoek. Ten behoeve van kennisontwikkeling moet namelijk alles kunnen worden bekritiseerd. Een deel van die kritiek vind ik niet overtuigend (bijvoorbeeld van Alexander die vooringenomen en slordig overkomt in zijn kritiek), een ander deel vind ik interessant en op zijn minst deels terecht (met name van Brown en Bates). Het artikel op Buzzfeed dat ik noem, bevat veel interessante punten maar is is wel eenzijdig. De indruk wordt onterecht gewekt dat de mindsettheorie gebaseerd is op slechts enkele onderzoeken en dat die onderzoeken rammelen.

Jesse Singal trekt zijn kritische artikel over mindset terug

Nog een stapje verder ging in mijn ogen Jesse Singal die eergisteren in New York Magazine een artikel schreef met de titel A wildly popular education theory may be collapsing. In zijn korte artikel stelde hij expliciet dat de mindsettheorie grotendeels gebaseerd is op het artikel van Mueller en Dweck uit 1998, het artikel waar nu voornamelijk kritiek op komt (omdat er fouten zijn gemaakt in de gegevens en omdat het effect bij replicatie niet opnieuw gevonden zou zijn). Ik nam mij na lezing voor om vandaag een stuk te schrijven waarin ik uit zou leggen dat er een enorme hoeveelheid onderzoek is dat sinds de jaren ’70 is opgebouwd. Maar Jesse Singal was me voor. Hij heeft zijn post verwijderd en een nieuwe post geschreven nadat hij benaderd was door mindsetonderzoeker David Yaeger. In deze nieuwe post geeft Singal zijn fout toe (zie ook) en zegt hij dat hij zijn aanvankelijke post op basis van te weinig van zaken had geschreven.

David Yeager: meta-analyses ondersteunen de mindsettheorie

David Yeager (foto) had Singal twee meta-analyses toegestuurd die steun opleverden voor de mindsettheorie. De eerste meta-analyse werd door Burnette et al. (2012) uitgevoerd op 113 onderzoeken (!). Deze meta-analyse liet zien dat mensen met een groeimindset significant meer doelgerichte gedragingen vertonen die samenhangen met presteren. De tweede meta-analyse die werd uitgevoerd door Lazowski & Hulleman (2016) betrof 74 onderzoeken in de onderwijscontext en toonde dat mindsetinterventies helpen om leerprestaties te verbeteren.

Mijn commentaar

Ook deze twee meta-analyses laten maar een deel van het onderzoek zien naar mindsets. In mijn boek De psychologie van progressie (hoofdstuk 4) beschrijf ik een flink deel van het onderzoek naar mindset dat over de afgelopen 3 à 4 decennia is gedaan. Ook op deze site kun je veel over dit onderzoek lezen (zie hier). Kijk bijvoorbeeld eens naar het onderzoek van Smiley et al. (2016) dat grotendeels de mindset theorie bevestigt. En kijk eens naar het zeer grootschalige onderzoek van Claro et al. (2016) dat liet zien dat het effect van mindset op schoolprestaties ongeveer even sterk is als dat van sociaal-economische afkomst.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (2)