Groeimindset staat op een stevige fundering maar we zijn het huis nog aan het bouwen

Door Carol Dweck, 18 januari 2017

In de wetenschap bouwen we een stevige fundering en vervolgens blijven we het huis renoveren. We vinden interessante resultaten, en we zijn erdoor gefascineerd, maar we vertrouwen ze niet altijd dus gaan we terug en repliceren we ze. We dagen ze ook uit door te vragen, waar zal dit niet werken? Wanneer verdwijnt het effect? Hoe kunnen we betere methodes gebruiken om onze theorieën te testen?

Als onderdeel van dit proces stellen wetenschappers elkaar vragen. Recent stelden andere wetenschappers ons vragen over drie van onze artikelen. We namen dit zeer serieus, we keken zorgvuldig naar iedere vraag, doken opnieuw in de onderzoeken (soms analyseerden we de data opnieuw), en schreven drie documenten die ieder gedetailleerd ons proces en onze bevindingen beschreven (hier, hier en hier).  In ieder geval toonden wij dat de conclusies die getrokken waren in het artikel juist waren. Maar zoals voor alles dat helpt om de wetenschap beter te maken, waren we dankbaar voor de vragen omdat deze gebieden voor verbetering aanwezen of verduidelijking en omdat wij geloven in open wetenschap.

Het is echter belangrijk om deze vragen te bezien in het licht van een groter oeuvre. Het groeimindsetverhaal steunt niet op een handvol geïsoleerde onderzoeken.  Onderzoek op dit gebied vindt al 30 jaar plaats en het veld heeft een grote hoeveelheid publicaties tot stand gebracht. Een meta-analyse die gepubliceerd werd in 2013 trof 113 onderzoeken aan van vele auteurs en concludeerde dat mindset een significante factor is bij de zelfregulatie van mensen richting doelen.

Meta-analyses zijn behulpzaam maar hebben niet het laatste woord. Overheidsdata die verzameld werden van derde klas middelbare scholieren in Chili (meer dan 160.000) lieten zien dat het hebben van een groeimindset schoolprestaties voorspelde op ieder socio-economisch niveau.  Recent werd in Californië, op basis van data van meer dan 100.00 middelbare scholieren, gevonden dat mindsets van leerlingen een goede voorspeller van hun testscores waren. En dan hebben we het nog niet eens over de vele experimentele studies waarin bij kinderen (of volwassenen) verschillende mindsets werden opgeroepen en waarbij effecten en resultaten werden gevonden. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat mindset een fantoomverschijnsel is.

Ondanks dit bewijs kan het nog steeds verrassend zijn wanneer een mindsetinterventie de cijfers van studenten over het verloop van de tijd beïnvloedt. Wijzelf zijn ook verbaasd geweest hierover en we behandelen onze bevindingen met gezonde scepsis. Dat is waarom we geobsedeerd zijn geraakt met het doen van grotere en betere onderzoeken om ze te repliceren en begrijpen.

Laat me ons wetenschappelijk proces beschrijven.

Wij en anderen hebben verschillende mindsetinterventies gepubliceerd waarin studenten een groeimindset aangeleerd gekregen hebben (het idee dat intelligentie kan worden ontwikkeld) en waarin we vervolgens bijhielden of hun schoolprestaties beter waren dan studenten die in een controlegroep zaten. We hebben dit gedaan via speciaal ontworpen workshops waarin studenten persoonlijk aanwezig waren en meer recent hebben we deze ook direct online aangeboden aan studenten in hun school. De resultaten waren erg bemoedigend maar we waren er toch niet tevreden mee. De effecten waren bijvoorbeeld bescheiden en ze werden alleen gevonden voor de lager presterende leerlingen en de steekproeven waren gebaseerd op beschikbaarheid en geen random steekproeven. Ook wisten we niet veel van de omstandigheden waaronder de programma’s het meest en het minst effectief waren.

Dus hebben we in 2014-2015 veel tijd besteed aan het ontwikkelen van een online programma van een hogere kwaliteit, waaronder pilotstudies met meer dan 13.000 deelnemers. In 2015-2016, in onderzoek geleid door David Yeager, werd de online interventie aangeboden aan ongeveer 9000 leerlingen die de overgang maakten naar de middelbare school en aan nog eens 9000 leerlingen in een actieve controlegroep. Verschillende dingen waren opmerkelijk. De hypotheses en analyses voor deze studie waren vooraf geregistreerd, wat betekent dat we hadden geformuleerd wat zou gelden als “succes” of “falen” voordat we de data hadden gezien, wat in de wetenschap nu best practice aan het worden is. Bovendien werd de studie uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die geen belang in de uitkomsten had. De data zullen onafhankelijk worden geanalyseerd door een netwerk van sociologen en economen. Ten slotte was de steekproef een random steekproef van leerlingen van over de Verenigde Staten die naar de middelbare school toegingen (waarbij bepaalde groepen geoversampled waren). Voor zover wij weten is dit nog nooit gedaan bij enige interventie in het onderwijs in decennia.

Om ons te helpen begrijpen wanneer en voor wie de interventie wel en niet werkte, verkregen we ook een grote hoeveelheid informatie over iedere school en over de wiskundeklassen in iedere school. In 2016-2017 worden de belangrijkste resultaatsdata (schoolcijfers) verkregen van de scholen. Tot dusverre laten de vooraf geregistreede analyses zien dat het online programma het onmiddellijke gedrag en de mindset van leerlingen verandert en dit gebeurt consistent over scholen en prestatieniveaus. Als dit landelijke onderzoek gunstige effecten oplevert, zijn we van plan om het online programma gratis aan te bieden aan scholen (en onderzoekers). We delen ook onze materialen met onafhankelijke onderzoekers ten behoeve van replicaties en een groep economen heeft onze bevindingen reeds gerepliceerd in Noorwegen.

Dit landelijke onderzoek is bij uitstek een voorbeeld van een rigoureus wetenschappelijk proces dat probeert te begrijpen wanneer wel of niet effecten van mindsetinterventies te verwachten zijn. We zullen vervolgens gaan onderzoek hoe we deze effecten nog breder kunnen bevorderen.

Belangrijk om te melden is dat, hoewel een online interventie relatief gemakkelijk aan te bieden is, deze niet gemakkelijk te ontwikkelen was. Het kostte ons een lange tijd om onze meest recente online interventie te bouwen. We hebben geleerd hoe we veel motivatie voor leerlingen kunnen inbouwen. De voortdurende interventie was zorgvuldig gebouwd om ervoor te zorgen dat leerlingen zich gerespecteerd voelden (zij helpen ons het programma te ontwikkelen in plaats van dat zij door ons geholpen worden) en betrokken (we vroegen hen periodiek naar hun meningen en feedback). We namen ook stappen om hen te helpen de groeimindsetboodschap te internaliseren (bijvoorbeeld door hen een brief te laten schrijven aan een worstelende leerling, waarbij ze de leerlingen begeleidden met betrekking tot groeimindsetprincipes). Ten slotte hebben we veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat de groeimindsetboodschap overtuigend was door het verschaffen van neurowetenschappelijke bevindingen, heldere toepassingsmogelijkheden van de principes voor het leven van de leerling, referenties van leeftijdsgenoten, en voorbeelden van bewonderde mensen die een groeimindset hebben gebruikt om te succesvol te worden.

Kunnen we, gegeven de inspanningen die we hebben geleverd om onze interventies in elkaar te zetten, verwachten dat niet-psychologen of leraren hun eigen materialen kunnen maken en positieve effecten kunnen bereiken met meer informele activiteiten in de klas? Misschien niet, en dit brengt me bij mijn volgende punt.

Wij waren degenen die de noodklok luidden. Hoewel we oorspronkelijk optimistisch waren over de mogelijkheden van leraren om de groeimindset direct in hun klas te gebruiken, begonnen we dingen te leren die ons optimisme temperden. We begonnen te zien en onderzoeksbewijs te verzamelen dat het groeimindsetconcept slecht begrepen werd door veel ouders en opleiders en dat volwassen misschien niet weten hoe ze een groeimindset moeten doorgeven aan kinderen, zelfs wanneer ze zelf zeiden er een te hebben. In gepubliceerde essays en onderzoek begonnen we dit onderwerp aan het licht te brengen. We waarschuwden dat mindsets geen “wondermiddelen” zijn maar kritiek afhangen van context en van de manier van overbrengen. We pleitten voor meer evaluatieonderzoek voordat mindsetprogramma’s uitgerold zouden worden en we pleitten ertegen om mindset op te nemen in beoordelingssystemen van scholen. Wanneer ons gevraagd werd om onze programma’s grootschalig uit te rollen over het land, hebben we weerstand geboden en gezegd dat we eerst de data nodig hebben van onze lopende landelijke studie. We hebben vervolgens leidende onderzoekers op de gebieden van de sociologie, economie en statistiek uitgenodigd om te helpen bij onze inspanningen door het Mindset Scholars Network te lanceren wat het expliciete doel heeft om te begrijpen hoe mindset onderzoek kritiek afhangt van contexten.

Verder werden we vastbesloten om meer te leren over wanneer en hoe volwassenen effectief een groeimindset kunnen communiceren richting kinderen en we onderzoeken dit met veel energie. Dit is geen gemakkelijke klus. Een recente enquête wees uit dat er bij leraren veel misverstanden leven over mindset en dat zij meer hulpmiddelen willen hebben om mindsets effectiever te kunnen communiceren. De komende paar jaren nemen ik en andere onderzoekers die geïnteresseerd zijn in mindsets, de verantwoordelijkheid op ons om gedetailleerde materialen te ontwikkelen, testen en verspreiden voor opleiders over hoe zij effectief een groeimindset kunnen bevorderen in hun klaslokalen. Dit is allemaal onderdeel van het wetenschappelijke proces.

Concluderend: mijn collega’s en ik zijn nu al vele jaren betrokken bij mindset-gerelateerd onderzoek en we hebben een oeuvre opgebouwd waar we erg trots op zijn. Natuurlijk wordt het huis nog steeds gerenoveerd- omdat wetenschap een proces is, een langdurig proces. Maar met de samenwerking en input van collega’s vanuit vele velden zijn wij van plan om een blijvende bijdrage te leveren aan de wetenschap en aan het leven van mensen.

 

Oorspronkelijke tekst: Growth mindset is on a firm foundation, but we’re still building the house

Vertaald door Coert Visser met toestemming van Carol Dweck

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (9)
  • Bruikbaar (4)