Prosociaal gedrag bevordert welbevinden en energie

Een nieuw onderzoek laat zien dat prosociaal gedrag, gedrag dat gericht is op het welzijn van anderen, je welbevinden en energie ten goede komt zelfs als je geen contact hebt met de begunstigde. Eerder onderzoek had al laten zien dat prosociaal gedrag leidt tot meer welbevinden maar bij die onderzoek was er wel sprake van contact tussen de begunstiger en begunstigde. In die onderzoeken kon niet worden uitgesloten dat het toegenomen welbevinden veroorzaakt was door een toegenomen sociale verbondenheid met de begunstigde.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Anoniem prosociaal gedrag maakt dat we ons beter gaan voelen

In dit nieuwe onderzoek kregen deelnemers in de experimentele groep de gelegenheid om anoniem prosociaal gedrag te vertonen in een computerspel. Deelnemers in de controlegroep kregen die gelegenheid niet. Deelnemers in de experimentele groep ervoeren meer positieve gevoelens, betekenis en vitaliteit. Bovendien presteerden zij vervolgens beter op een Stroop test, wat een meer objectieve indicatie geeft van toegenomen energie. Het onderzoek liet ten slotte zien dat deze positieve effecten gemedieerd werden door beleefde vervulling van de behoefden aan autonomie en competentie.

Prosocial behavior increases well-being and vitality even without contact with the beneficiary: Causal and behavioral evidence (Martela & Ryan, 2016).

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (1)