Middelmanagers in de klem? Bevindingen en suggesties van Gallup

Recent heeft Gallup, een bekend onderzoeksinstituut, een onderzoek gepubliceerd dat een licht werpt op de groeiende uitdagingen waarmee middelmanagers in hedendaagse organisaties worden geconfronteerd. Het onderzoek geeft het beeld dat het managen in deze tijden complexer is geworden, met nieuwe verantwoordelijkheden en een groeiende druk op de schouders van deze cruciale medewerkers.

Trainingen Progressiegericht Werken

De Bevindingen

Uit het onderzoek kwamen enkele opmerkelijke trends naar voren.

Managers voelen zich vaker dan hun teams:

 • Niet betrokken op het werk
 • Opgebrand
 • Op zoek naar een nieuwe baan
 • Alsof hun organisatie niet om hun welzijn geeft
 • De afname van het welzijn van managers is sinds 2021 bijzonder uitgesproken
 • Veranderingen in organisaties na de pandemie hebben de rol van managers bemoeilijkt

Managers rapporteren de volgende concrete knelpunten:

 • 64% van de managers meldt dat werknemers extra verantwoordelijkheden hebben gekregen
 • 51% zegt dat er een herstructurering van teams is geweest
 • 42% meldt budgetverlagingen

Welke factoren dragen bij aan de problemen?

Gallup wijst op enkele factoren die bijdragen aan deze ontevredenheid:

 • Veranderende eisen: Er is een toename in taken en verantwoordelijkheden, vaak zonder een toename van middelen of ondersteuning.
 • Behoeften van werknemers worden genegeerd: Terwijl de markt en organisatiestructuren veranderen, blijven de fundamentele behoeften van werknemers vaak onvervuld. Dit betreft duidelijke werkverwachtingen, connectie met de bedrijfsmissie, en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Uitdagingen van hybride werken: De verschuiving naar gedeeltelijk of volledig op afstand werken heeft de manier waarop teams communiceren en samenwerken veranderd, waardoor er extra druk op managers komt te staan.

Zijn de bevindingen relevant buiten de VS?

Hoewel Gallup’s onderzoek zich specifiek op Amerikaanse managers richtte, is het waarschijnlijk dat de thema’s en bevindingen universeel resoneren. Overal ter wereld worden organisaties geconfronteerd met technologische disruptie, veranderende werkpatronen en de nasleep van de pandemie, waardoor managers wereldwijd vergelijkbare uitdagingen kunnen ervaren.

Waar pleiten de onderzoekers voor?

Op basis van hun bevindingen pleit Gallup voor het volgende:

 • Betere communicatie vanuit leiderschap: Managers hebben behoefte aan duidelijke richtlijnen en regelmatige updates vanuit de hogere echelons van de organisatie.
 • Verbeterde training en ontwikkeling: Managers voelen zich vaak ondergekwalificeerd voor de taken die ze moeten uitvoeren. Regelmatige training kan dit gat dichten.
 • Coaching en steun: Leiders moeten regelmatig inchecken bij hun managers, niet alleen over zakelijke doelstellingen, maar ook over hun welzijn en carrière-ambities.
 • Cultiveer een gemeenschap van gedeelde verantwoordelijkheid: Managers moeten zich gesteund voelen door zowel hun leidinggevenden als hun gelijken.

Discussie

De bevindingen van Gallup bieden een interessant perspectief op de huidige uitdagingen van managers. Toch plaats ik graag enkele kanttekeningen.

 • Allereerst rijst de vraag naar de methodologie en representativiteit van de steekproef. Representeerden de respondenten daadwerkelijk een breed spectrum van managers uit diverse sectoren en achtergronden?
 • Daarnaast is het nuttig om onderscheid te maken tussen correlatie en causaliteit. Zijn de ervaren uitdagingen direct gerelateerd aan de door Gallup geïdentificeerde oorzaken, of spelen er andere factoren?
 • Ook het geografische bereik van het onderzoek verdient aandacht. Terwijl de focus op Amerikaanse managers ligt, kunnen culturele en zakelijke verschillen in andere regio’s leiden tot andere ervaringen.
 • Wat betreft de voorgestelde oplossingen: ze klinken redelijk maar ik ben benieuwd hoe de auteurs gekomen zijn tot deze oplossingen en welk onderbouwing ze ervoor hebben.

Wat denkt u?

Herkent u deze bevindingen in uw werkomgeving of sector? En wat vindt u van de door Gallup voorgestelde oplossingen? Zouden deze in uw context werken? Ik ben benieuwd naar uw kijk op dit onderwerp en nodig u uit om uw inzichten en ervaringen te delen.

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)