Mathematical Mindsets: opwekken van groeimindsets in wiskundeonderwijs
Jo Boaler begon als wiskundelerares in Londen en studeerde later Mathematics Education (wiskundeonderwijs) en promoveerde ook op dit terrein. Later ging ze werken als hoogleraar wiskundeonderwijs op Stanford University, de universiteit waar ook Carol Dweck werkt (als hoogleraar psychologie). Boalers vroege studies lieten zien dat leerlingen die actief betrokken aan de slag waren met wiskunde niet alleen beter leren maar het vak ook leuker vinden. Geïnspireerd door het werk van Carol Dweck over mindsets ontwikkelde ze een benadering van wiskundeonderwijs die ze Mathematical Mindsets noemt. Hieronder kun je een overzicht zien van de componenten van die methode.

De Mathematical Mindsets methode (MM) bestaat uit 5 toepassingen (bron) die hieronder stuk voor stuk worden genoemd:

1. MM toepassing 1: groeimindsetcultuur

 • Mindsetboodschappen: brein- en overtuigingsboodschappen worden gegeven op een betekenisvolle manier: “Ik weet dat je dit kunt”, “Als je dit aan het leren bent, vormt zich een pad in je hersenen” (voorbeeldvideo)
 • Het complimenteren van het leerproces: Inspanning, ideeën en strategieën worden consistent erkend en gewaardeerd (voorbeeldvideo)
 • Mindsets van de leerlingen: Leerlingen laten zelfovertuiging en zelfvertrouwen zien (voorbeeldvideo)

2. MM toepassing 2: het karakter van wiskunde

 • Open taken: taken zijn wiskundig rijk in mogelijkheden om te redeneren, wat het mogelijk maakt om verschillende methoden en visualisaties uit te proberen (voorbeeldvideo)
 • Redeneren en meerdere perspectieven: leerlingen gebruiken en delen verschillende ideeën, visualisaties en methoden en gebruiken eigenaarschap-woorden (bijvoorbeeld “mijn methode”) (voorbeeldvideo)
 • Diepte boven snelheid: de nadruk ligt op diepte, creativiteit, visualisaties en wiskundige schoonheid (voorbeeldvideo)

3. MM toepassing 3: uitdaging en worsteling

 • Fouten: Fouten worden gewaardeerd, leerlingen voelen zich op hun gemak om iets te zeggen, zelfs als ze het niet zeker weten (voorbeeldvideo)
 • Worstelen en volhouden: Worstelen wordt gewaardeerd, bijvoorbeeld: dit is de beste manier om je brein te ontwikkelen. Leerlingen houden langer vol. (voorbeeldvideo)
 • Vragen stellen: vragen zijn open en moedigen verschillende aanpakken, zienswijzen en denkwijzen aan (voorbeeldvideo)

4. MM toepassing 4: verbindingen en samenwerking

 • Wiskundige verbanden: verbanden tussen ideeën, methoden en weergaven worden geaccentueerd en verkend via visualisaties, beweging en creativiteit (voorbeeldvideo)
 • Samenwerken in kleine groepjes: leerlingen werken samen en bouwen voort op elkaars ideeën. Alle leerlingen zijn betrokken. (voorbeeldvideo)
 • Samenwerken in de hele klas: leerlingen praten direct met elkaar, de leraar is slechts één onderdeel van de wiskundige gemeenschap (voorbeeldvideo)

5. MM toepassing 5: Beoordeling

 • De aard van feedback: Er vindt formatieve beoordeling plaats, mondeling of schriftelijk, en er is voortdurende feedback op leerdoelen, correcties worden aangemoedigd (voorbeeldvideo)
 • Frequentie van toetsen en cijfers geven: lerende cultuur met diagnostische feedback
 • Meerdere vormen van beoordeling: formatieve assessment die een brede vorm van wiskunde waardeert, bijvoorbeeld gebruik van plaatjes, proberen te begrijpen, meerdere methodes

Onderzoek: motiverend effect van MM-opgaven

Daley et al. (2019) deden een onderzoek naar de effecten van MM op de motivatie van studenten. Ze boden studenten zowel wiskunde opgaven op een standaard manier aan als op een manier die gebaseerd was op MM-aanbevelingen. Via zelfrapportage hielden zij de motivatie van de studenten in de gaten terwijl ze deze opgaven maakten. Tevens monitorden ze via EEG-onderzoek hersenactiviteit tijdens het maken van de opgaven. Dit gaf hen een inzicht in de motivatie en het affect van de studenten. De studenten waren niet op de hoogte van de mindsettheorie en de twee verschillende manieren waarop de opgaven werden gepresenteerd.

De resultaten lieten zien dat de MM-opgaven leidden tot significante toenames in motivatie voor de studenten in vergelijking met de standaardproblemen. Ook vonden ze significante  verschillende  in breinactiviteit in de prefrontale cortex tijdens het maken van de twee verschillende soorten opgaven. Dit onderzoek vormt een aanwijzing dat MM motivatie verhoogt ook terwijl ze de mindsettheorie niet kennen. Dit verschil in motivatie is terug te zien in verschillen in hersenactiviteit van de studenten.

Wat kan Mathematical Mindsets opleveren?

Wiskunde is een belangrijk vak. Veel kinderen hebben op jonge leeftijd een grote interesse is aspecten van wiskunde maar ontwikkelen later een angst voor het vak. De Mathematical Mindsets aanpak kan helpen om de angst voor wiskunde te vervangen door interesse, plezier en volharding.

Hier en hier kun je nog iets meer lezen over Jo Boalers werk.

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (1)