Hoe we werk meer behoeftenondersteunend kunnen maken

Vervulling van de drie psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid in werk leidt tot uiteenlopende voordelen voor zowel het individu als voor de organisatie. Wanneer mensen ervaren dat hun behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid in hun werk bevredigd wordt dan is het, kort gezegd, zo dat zij zich beter voelen en beter functioneren. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Verwachtingen, regels en grenzen

Het is in werk natuurlijk een gegeven dat in werk niet alleen individuele doelen en behoeften van belang zijn; ook organisatiedoelen zijn belangrijk. Binnen organisaties zijn bepaalde doelen, systemen en afspraken waar medewerkers niet omheen kunnen. Dit brengt met zich mee dat iedereen in zijn werk moet voldoen aan bepaalde verwachtingen en zich houden aan bepaalde regels en grenzen. Ook is het onvermijdelijk dat we met enige regelmaat taken moeten uitvoeren die we niet zo interessant vinden.

Individuele en collectieve doelen kunnen hand in hand gaan

Belangen van organisaties en individuen hoeven echter meestal niet strijdig met elkaar te zijn. Vaak is het zo dat juist die omstandigheden en manieren van werken die het floreren van medewerkers stimuleren ook de omstandigheden zijn die creativiteit, productiviteit, coöperativiteit en commitment bevorderen (Gagné & Deci, 2014; Baard, Deci & Ryan, 2004; Deci et al., 2001; Hardré & Reeve, 2009). Recent onderzoek (Ryan, et al., 2010) suggereert dat veel werkomgevingen en functies zodanig zijn ingericht en georganiseerd dat de vervulling van de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid belemmerd wordt. Dit leidt ertoe dat mensen zich niet alleen minder goed voelen in en over hun werk; ook functioneren zij minder goed en voelen zij zich minder betrokken bij en verbonden aan de organisatie en haar doelen.

Ondersteunen van basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid

Door binnen organisaties expliciet te werken aan het respecteren en ondersteunen van de ondersteuning van de basisbehoeften van medewerkers aan autonomie, competentie en verbondenheid schep je de omstandigheden waarin mensen werk kunnen doen dat hen intrinsiek motiveert en waarin mensen de waarden, normen en doelen van de organisatie eigen kunnen maken. De volgende figuur vat dit samen.

behoeftenondersteuning plaatje

Voorbeelden van behoeftenondersteuning

Er is gelukkig al veel bekend over hoe binnen organisaties de vervulling van de basisbehoeften kan worden ondersteund. De onderstaande tabel geeft voorbeelden van hoe dat kan worden gedaan.

behoeften ondersteuning in werk

 

Vraag: op welke ideeën brengt dit overzicht jou? Staan er dingen bij die voor jou bruikbaar zijn?

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (17)
  • Bruikbaar (16)