Hoe interpreteer jij het als je ergens veel moeite voor moet doen?

Stel je bent een tekst aan het lezen en je merkt dat je hem behoorlijk moeilijk vindt. Je moet behoorlijk veel moeite doen om de tekst te begrijpen. Hoe interpreteer je het feit dat je veel moeite moet doen? Denk je dat deze moeite een aanwijzing is dat je de grenzen van je capaciteiten bijna bereikt hebt? Zorgt het feit dat je de stof erg moeilijk vindt ervoor dat je de neiging krijgt om te stoppen met doorlezen? 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Gemakkelijk geleerd →  beter begrijpen en onthouden?

Lang is gedacht dat hoe gemakkelijker je het vindt om informatie te verwerken, hoe beter je denkt deze te begrijpen. Met andere woorden: hoe groter je verwerkingsgemak, hoe groter je beleefde competentie. Tevens is vaak gedacht dat hoe gemakkelijker je informatie leert, hoe gemakkelijker je deze ook onthoudt. Dit principe wordt ELER genoemd (easily learned=easily remembered). Maar een aantal recente onderzoeken laat een ander beeld zien.

Mindset bepaalt hoe we inspanning interpreteren

Een paper van Miele & Molden (2010) beschrijft vijf experimenten waarin mensen steeds taken moesten uitvoeren in een van twee condities. In de ene conditie was het verwerkingsgemak (processing fluency) hoog, in de andere conditie was het verwerkingsgemak laag. Het verschil in verwerkingsgemak leidde niet tot een feitelijk verschil in begrip van de tekst. In beide condities bleken de deelnemers de teksten even goed te begrijpen. Maar uit deze experimenten bleek dat mensen met verschillende mindsets verschillende interpretaties hadden van het moeten leveren van inspanning. Mensen met een statische mindset reageerden volgens het ELER principe. Bij een hoog verwerkingsgemak (weinig inspanning) hadden zij het gevoel de tekst goed te begrijpen. Maar bij het moeten leveren van veel inspanning hadden zij het gevoel de tekst niet goed te begrijpen. Bij mensen met een groeimindset werkte dit heel anders. In conditie 1 (weinig inspanning) hadden ze een wat lager beleefd begrip van de tekst en in conditie 2 (veel inspanning) juist een hoger beleefd begrip. De onderstaande figuur geeft dit weer.

Is iets moeilijk vinden een indicatie van gebrek aan capaciteiten?

Als mensen met een statische mindset een taak behoorlijk moeilijk beginnen te vinden dan zijn ze geneigd dit te interpreteren als een aanwijzing dat ze de grenzen van hun capaciteiten beginnen te bereiken. Hun gedachte is: “Dat ik dit zo moeilijk vindt, wijst erop dat ik hier weinig aanleg voor heb.” Hoewel dit niet direct hun prestatie op dat moment hoeft aan te tasten kan het er wel toe leiden dat ze in het vervolg dit onderwerp zullen vermijden waardoor hun lange termijn ontwikkeling erdoor geremd wordt. Mensen met een groeimindset hebben een andere interpretatie. Dat zij veel moeite moeten doen zien ze als een aanwijzing dat ze nog bezig zijn met het proberen te begrijpen van de tekst en dat ze dus nog door moeten gaan met het leveren van inspanning. Voor mensen met een statische mindset lijkt het erg moeilijk vinden dus een signaal te zijn dat er iets misgaat, terwijl het voor mensen met een groeimindset een signaal is dat ze door moeten gaan.

Groeimindset: meer inspanning leveren → beter begrijpen, meer leren en beter onthouden

Een onderzoek van Miele et al. (2011) laat vergelijkbare resultaten zien.  Zij voerden twee experimenten uit waarin deelnemers woordenlijsten bestudeerden en vervolgens moesten voorspellen hoe goed ze zich deze items later zouden kunnen herinneren. Het bleek dat deelnemers met een statische mindset bij het leveren van weinig inspanning het gevoel hadden dat ze veel aan het leren waren en dachten zich veel te zullen kunnen herinneren. Maar deelnemers met een groeimindset hadden het gevoel meer te leren bij het leveren van veel inspanning en voorspelden zich meer te kunnen herinneren na het leveren van veel inspanning.  Dit soort resultaten werden ook gevonden in een veldstudie van Miele et al. (2013). Zij lieten basisschoolleerlingen een tekst lezen in een gemakkelijke of moeilijke conditie. Hoe meer de kinderen een statische mindset hadden, hoe sterker zij toegenomen inspanning interpreteerden als een afname van hun begrip.
Op wat voor ideeën brengt dit jou?

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (3)