Expressief schrijven

Als je ergens emotioneel mee worstelt, bijvoorbeeld omdat je een heftige of traumatische ervaring hebt meegemaakt, dan kan expressief schrijven goed helpen. Expressief schrijven is een oefening die gebaseerd is op het werk van James Pennebaker en zijn collega’s (zie o.a. Pennebaker, 2016). Het houdt in dat je gedurende een dag of vier 20 minuten per dag schrijft over iets dat zeer persoonlijk en belangrijk voor je is. Wat je schrijft, is alleen voor jou bedoeld.

Trainingen Progressiegericht Werken

Uitleg

De instructies voor de expressief schrijven zijn:

  1. Schrijf gedurende vier dagen 20 minuten per dag over iets dat zeer persoonlijk en belangrijk voor je is. Verwoord daarbij je diepste en meest persoonlijke gedachten. Mocht je door emoties overweldigd raken, onderbreek dan je schrijven en begin later opnieuw.
  2. Schrijf door zonder je te bekommeren om leestekens, taalfouten of zinsbouw.
  3. Schrijf alleen voor jezelf. Je kunt dit gemakkelijker maken door wat je geschreven hebt na afloop te vernietigen. Zo weet je tijdens het schrijven al dat niemand het achteraf zal lezen. Schrijf je op de computer, beveilig je bestand dan.
  4. Wees erop voorbereid dat je je vlak na het schrijven niet direct beter hoeft te voelen, misschien zelfs iets slechter. Binnen een paar uur ga je je meestal wel beter voelen.

Opbrengst

Bij expressief schrijven bied je ruimte aan je diepste gedachten en emoties en onderdruk je deze dus niet. Dit kan opluchtend en stress reducerend werken. Het uiten van je diepste emoties en gedachten werkt in een gesprek lang niet altijd goed omdat anderen deze gevoelens of gedachten kunnen afwijzen, je van ongewenst advies kunnen proberen te voorzien, boos kunnen worden of gekwetst kunnen raken. Al deze mogelijke problemen zijn er niet wanneer je voor jezelf schrijft.

Verder dwingt het feit dat je schrijft je om precies te zijn over wat je nu precies denkt of voelt. Hierdoor helpt expressief schrijven je om je gedachten te ordenen, om er structuur in aan te brengen. Door deze ordening wordt het iets gemakkelijker om te bedenken hoe je verder wilt met het betreffende onderwerp.

Daarnaast treedt er een effect van gewenning op. Door meerdere malen te schrijven over je diepste gedachten en gevoelens word je iets minder gevoelig voor die gedachten en gevoelens. Hierdoor laat je je er minder gemakkelijk door van streek brengen.

Conclusie

Expressief schrijven kan er niet alleen toe leiden dat je je beter gaat voelen maar ook dat je beter gaat functioneren en zelfs dat je je gezonder gaat voelen. Dit laatste heeft te maken met de stress-reducerende werking van expressief schrijven. Dit kan een keten van effecten teweegbrengen in je lichaam die kunnen leiden tot het hebben van meer energie en minder lichamelijke klachten.

 

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (2)