Progressiegericht woordenboek


 Willful belief:

Willful belief (moedwillig geloof) verwijst naar een overtuiging waaraan iemand vasthoudt ondanks bewijs of argumenten die het tegendeel bewijzen. Het is een overtuiging die bewust wordt gekozen of in stand gehouden, vaak om emotionele of psychologische redenen, in plaats van op basis van logica of rede. Met andere woorden: iemand met een opzettelijke overtuiging is zich ervan bewust dat de overtuiging wellicht niet wordt ondersteund door het beschikbare bewijsmateriaal, maar kiest er toch voor om eraan vast te houden.


Klik hier om meer te lezen over Willful belief

► Verwante begrippen: Mentale immuunsystemen, Mentale immuniteit, Cognitieve immunologie, Mentale auto-immuniteit
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: 4-PR model, Non Sequitur, Prestatieplafond, gedeeld leiderschap, Subjectieve versus Objectieve Betekenisvolheid


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.