Progressiegericht woordenboek


 Verschuiven van de bewijslast:

Het onterecht leggen van de de verantwoordelijkheid voor het leveren van bewijs bij de tegenpartij. Voorbeeld: Persoon A claimt dat telepathie bestaat. Wanneer Persoon B vraagt om bewijs, zegt Persoon A: "Bewijs jij maar dat het niet bestaat."


Klik hier om meer te lezen over Verschuiven van de bewijslast

► Verwante begrippen: Cirkelredenering, Beroep op populariteit, Argument vanuit onwetendheid
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Latente intrapersoonlijke effecten, ARC, Eerlijkheid-Schade Conflict Model, Wat-nog-meer-vraag, Hedonische adaptatie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.