Progressiegericht woordenboek


 Cirkelredenering:

(Eng: begging the question): redenering waarbij datgene wat bewezen moet worden al bij voorbaat verondersteld wordt. Voorbeeld: "God bestaat want dat staat in de bijbel en wat in de bijbel staat is waar want het is het woord van God."


Klik hier om meer te lezen over Cirkelredenering

► Verwante begrippen: Logica, Drogreden, Argument vanuit onwetendheid, Beroep op autoriteit, Beroep op populariteit
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Behoeftensubstituten, Worst motive fallacy, Positieve gedragsbeschrijvingen, Zelfoverschatting, Progressiegericht werken


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.