Progressiegericht woordenboek


 Tripartite motivatiemodel:

Het tripartite motivatiemodel is een theoretisch kader binnen de zelfdeterminatietheorie (SDT), ontwikkeld door onderzoekers zoals Reeve et al., dat drie verschillende psychologische motivatietoestanden omvat: bevredigde, gefrustreerde, en slapende toestanden. Dit model breidt het traditionele dualistische perspectief van SDT uit, dat zich oorspronkelijk alleen richtte op bevrediging en frustratie van psychologische basisbehoeften.


Klik hier om meer te lezen over Tripartite motivatiemodel

► Verwante begrippen: Bevredigde Toestand, Gefrustreerde Toestand, Slapende Toestand, Psychologische basisbehoeften
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Wapenwedloop van zelfverzekerd gedrag, Emotion suppression, Doorvragen, Onwelzijn, Wetenschap


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.