Progressiegericht woordenboek


 Prestatiedoelen:

Doelen die geformuleerd zijn in termen van te behalen prestaties. Er zijn verschillende soorten prestatiedoelen. Doelen waarbij je probeert te tonen hoe goed je ergens in bent (ik noem dit etaleerdoelen) en doelen waarbij je probeert te voldoen aan een normatieve standaard. De statische mindset voorspelt het eerste soort prestatiedoelen, niet het tweede.


Klik hier of hier om meer te lezen over Prestatiedoelen

► Verwante begrippen: Leerdoelen, Prestatiezone, Etaleerdoelen, Mindsettheorie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Gelukstaart, Neuroplasticiteit, Attributiedimensies, Algemeen belang, Slechtnieuwsgesprek


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.