Progressiegericht woordenboek


 Stereotype threat:

(Stereotypebedreiging) Het verschijnsel dat het vragen aan mensen om hun etniciteit of geslacht te noemen in een beoordelingssituatie negatieve stereotypen over hun eigen etniciteit of geslacht kan activeren waardoor hun (test-)prestatie ondermijnd wordt.


Klik hier om meer te lezen over Stereotype threat

► Verwante begrippen: Stereotypering, Pygmalioneffect, Selffulfilling prophecy
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Discontinuïteitshypothese, Optimismebias, Theory of reasoned goal pursuit, Referentiegroepeffect, Stuurvragen


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.