Progressiegericht woordenboek


 Slecht gestructureerde problemen:

Problemen waarbij sprake is van een aantal lastige kenmerken. Zo is er vaak sprake van onvolledige, tegenstrijdige en onduidelijke informatie. Ook is er vaak onduidelijkheid over doelen. Betrokkenen zijn het vaak niet eens over hoe belangrijk het vraagstuk is over wat er precies bereikt moet worden. Ook hebben betrokkenen vaak tegengestelde overtuigingen, meningen en belangen. En als klap op de vuurpijl kan er nog sprake van onderling wantrouwen zijn tussen betrokkenen. Slecht gestructureerde problemen vragen niet alleen om intelligentie, kennis en vaardigheden maar ook om wijsheid.


Klik hier om meer te lezen over Slecht gestructureerde problemen

► Verwante begrippen: Wijsheid, Intellectuele bescheidenheid, Onderkennen van onzekerheid, Perspectief van anderen proberen te zien, Perspectieven integreren
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Dubbelzinnigheid van waarom-vragen, Excellencisme, Wat-gaat-er-beter vraag, Consensus bias, Mindsets over diversiteitsinitiatieven


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.