Progressiegericht woordenboek


 Self-efficacy:

Het vertrouwen in de eigen bekwaamheid om de taak waar je voor staat succesvol te kunnen vervullen / een doel dat je hebt te bereiken.


Klik hier om meer te lezen over Self-efficacy

► Verwante begrippen: Groeimindset, Behoefte aan competentie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Negatief-Positief Responsmodel (NPR), Geïdentificeerde regulatie, Dynamic norms intervention, Als-dan planning, Utility-value intervention


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.