Progressiegericht woordenboek


 Recency effect:

Het fenomeen waarbij de meest recente informatie die iemand ontvangt, beter wordt onthouden dan oudere informatie. Dit effect is een onderdeel van het seriële positie-effect in de psychologie, waarbij de laatste items in een reeks het gemakkelijkst worden herinnerd. Het recency effect kan invloed hebben op hoe mensen beslissingen nemen en hoe ze informatie verwerken, aangezien recente gebeurtenissen of gegevens meer op de voorgrond kunnen staan in hun geheugen.


Klik hier om meer te lezen over Recency effect

► Verwante begrippen: Primacy effect, Availability heuristic, Anchoring effect, Choice architecture
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: MORE model, Social Progress Index, Cirkeltechniek, Cognitieve bias, Cognitieve dissonantie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.