Progressiegericht woordenboek


 Organismische visie:

Uitgangspunt binnen de zelfdeterminatietheorie. De ZDT gaat er vanuit dat mensen, net als bloemen en alle organismen, gebouwd zijn om te floreren. Dit gebeurt via een inherent ontwikkelingsproces bestaande uit twee deelprocessen. Het eerste deelproces is groei, het tweede deelproces is integratie. Het proces van groei komt neer op het uitbreiden van lichamelijke structuren (onze lichamen worden groter en complexer) en psychologische structuren (zoals overtuigingen, waarden, kennis en capaciteiten). Door deze processen van groei neemt de complexiteit van het individu toe. Om te voorkomen dat deze toegenomen complexiteit tegelijk zou leiden tot grotere verwarring en verlies aan overzicht vindt het tegelijkertijd een proces van integratie plaats. Dit proces van integratie is een proces waarbij alle nieuwe indrukken, kennis, ervaringen en dergelijke zodanig met elkaar in verband worden gebracht dat een samenhangende kijk op zichzelf en op zijn of haar verhouding met de wereld om zich heen kan blijven houden. Het proces van integratie leidt ertoe dat het individu in staat blijft om coherent te functioneren.


Klik hier om meer te lezen over Organismische visie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Organismic Integration Theory, Welzijn,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Basic Psychological Needs Theory, Domineren, Mutualiseren, Zero-sum denken, Sleutelwoorden


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.