Progressiegericht woordenboek


 Ontwikkelbaarheid van intelligentie:

In 'Intelligence and how to get it' zet Richard Nisbett (2009) het bewijs op een rijtje voor de stelling dat intelligentie iets is dat je kunt verwerven. Hij laat zien: 1) dat er geen vastliggende waarde is voor mate van erfelijkheid van intelligentie. Omgeving kan een belangrijke rol spelen in verschillen in intelligentie tussen individuen en groepen; 2) dat erfelijkheid geen limiet stelt, op wat voor manier dan ook, aan de ontwikkelbaarheid van intelligentie, voor wie dan ook. Intelligentie is ontwikkelbaar en scholen kunnen kinderen slimmer maken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van computerondersteund onderwijs en bepaalde vormen van coöperatief leren; 3) dat genen geen enkele rol spelen in IQ-verschillen tussen rassen, terwijl omgevingsfactoren dat wel doen; 4) dat erin geloven dat je je intelligentie kunt ontwikkelen een prima begin is om je intelligentie te ontwikkelen; 5) dat bepaalde gewoontes en waarden in culturen heel stimulerend of remmend kunnen zijn voor de ontwikkeling van intelligentie; 6) dat ouders veel kunnen doen om de intelligentie en schoolprestaties van kinderen te verbeteren (zowel biologische en didactische factoren doen er toe).


Klik hier of hier om meer te lezen over Ontwikkelbaarheid van intelligentie

► Verwante begrippen: Intelligentie, Intelligente houding, Flynn effect, Groeimindsetinterventies (over intelligentie)
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Basiswelzijnsversterker, Zelfgeoriënteerd perfectionisme, Communal goals, Waargenomen liking gap, Effectance motivation


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.