Progressiegericht woordenboek


 MORE model:

Het MORE(E) model van Glück & Bluck specificeert 5 factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van wijsheid: 1) Mastery (Gevoel van meesterschap): vertrouwen in het eigen vermogen om te gaan met complexiteit, onzekerheid en veranderlijkheid. 2) Openness (Openheid): bereidheid situaties vanuit meerdere perspectieven te bekijken, niet oordelend zijn, bereid zijn om te leren van anderen en van nieuwe situaties. 3) Reflectivity (Reflectiviteit): de motivatie om op een complexe manier over complexe problemen na te denken om tot een dieper begrip te komen. (Staudinger, 2001). 4) Emotion regulation (Emotieregulatie): aandacht hebben voor emoties, tolereren van ambivalente gevoelens en in staat zijn om met emoties om te gaan naargelang de situatie. 5) Empathy (Empathie): het perspectief van anderen in kunnen nemen en hier rekening mee houden.


Klik hier om meer te lezen over MORE model

► Verwante begrippen: Wijsheid, Reflectiefase, Emotiedysregulatie, Perspectivisme, Epistemische nederigheid
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Opwaartse spiraal, Defectgericht, Brede rationaliteit, Authority bias, Geïntegreerde regulatie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.