Progressiegericht woordenboek


 Inertie van overtuigingen:

Weerstand tegen het veranderen van onze overtuigingen. Naarmate we zekerder zijn van onze overtuigingen, naarmate deze meer ingebed zijn en naarmate deze centraler zijn neemt de kans toe dat we weerstand zullen hebben tegen informatie die strijdig is met deze overtuigingen. Als dat het geval is kunnen we onze overtuigingen koesteren als dierbare bezittingen die we proberen te beschermen tegen diefstal. Redenen voor inertie van onze overtuigingen kunnen emotioneel, cognitief, sociaal en fysiek zijn. Van emotionele inertie is sprake wanneer we een overtuiging niet kunnen loslaten omdat we er emotioneel aan gehecht zijn. Van cognitieve inertie is sprake wanneer het veranderen van een overtuiging niet lukt vanwege hoe die overtuiging samenhangt met allerlei andere overtuigingen die we hebben. Van sociale inertie is sprake wanneer de druk om ons te conformeren en de angst er straks niet meer bij te horen ons belet om onze overtuiging los te laten. Van fysieke inertie is sprake wanneer de structuur van de neurale netwerken in ons brein verandering van overtuigingen belemmert.


Klik hier om meer te lezen over Inertie van overtuigingen

► Verwante begrippen: Overtuigingen (beliefs), Netwerken van samenhangende overtuigingen, Confirmation bias, Belief system, Doxastische openheid, Epistemische nederigheid
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Zelfbevestigingsinterventies, Gedragsbesmetting, Relatieve autonomie, Doemdenken, Vijandige-attributiefout


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.