Progressiegericht woordenboek


 Hyperactive agency detection:

Onze te sterke neiging om te veronderstellen dat er intentionele agenten achter gebeurtenissen zitten.


Klik hier om meer te lezen over Hyperactive agency detection

► Verwante begrippen: Fatalisme, Fundamentele attributiefout
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Houding van niet-weten, Wet van de remmende voorsprong, Verhelderen, Objectieve kennis, Consensusvraag


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.