Progressiegericht woordenboek


 Hindsight bias:

De te sterke neiging om, nadat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden, te denken dat de gebeurtenis voorspelbaar was.


Klik hier om meer te lezen over Hindsight bias

► Verwante begrippen: Self-serving bias, Fatalisme, Cognitieve dissonantie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Equality bias, Dark Triad, Logische consequentie aanpak, Externe regulatie, Testen-en-leren aanpak


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.