Progressiegericht woordenboek


 Hindsight bias:

De te sterke neiging om, nadat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden, te denken dat de gebeurtenis voorspelbaar was.


Klik hier om meer te lezen over Hindsight bias

► Verwante begrippen: Self-serving bias, Fatalisme, Cognitieve dissonantie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Mentale auto-immuniteit, Pessimisme bias, Wetenschap van progressie, Mentale parasieten, Normaliseren


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.