Progressiegericht woordenboek


 Experimenteel onderzoek:

Bij een experiment wordt een experimentele groep vergeleken met een controlegroep. De experimentele groep heeft de ‘behandeling’ wel gekregen, de controlegroep niet. Essentieel voor een experiment is dat de toewijzing van deelnemers aan deze twee groepen at random (willekeurig) verloopt. Dit zorgt ervoor dat eventuele verschillen in uitkomsten tussen de experimentele groep en de controlegroep alleen kunnen worden toegeschreven aan de behandeling. In experimenten wordt slechts 1 variabele gevarieerd wat het mogelijk maakt om conclusies over causaliteit te trekken. Verschillen die optreden tussen experimentele groepen en controlegroepen moeten worden veroorzaakt door de enige variabele die verschilde in die condities.


Klik hier om meer te lezen over Experimenteel onderzoek

► Verwante begrippen: Multiple regressie analyse, Meta-analyse, Correlationeel onderzoek, Cross-sectioneel onderzoek, Longitudinaal onderzoek
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Behoefte aan nieuwheid , Prospect theory, Dubbelzinnigheid van 'waarom', Wet van de remmende voorsprong, Geluk


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.