Progressiegericht woordenboek


 Eudemonisch welbevinden:

Een manier van denken over geluk die is afgeleid van het begrip eudaimonia dat bijna 2500 jaar geleden door Aristoteles werd geïntroduceerd. Welzijn draait hierin niet louter om het voortdurend ervaren van geluk maar om het waarmaken van de potentie die je in je hebt, om goed te functioneren, betrokken te zijn en energiek te zijn. Dit gaat vaak ook gepaard met positieve emoties maar deze zijn niet het enige doel. Eudemonisch welbevinden heeft betrekking op het vervullen van je potentie en het vervullen van de basale psychologische behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid (Ryan & Deci, 2001).


Klik hier of hier om meer te lezen over Eudemonisch welbevinden

► Verwante begrippen: Geluk, Basisbehoeften, Hedonisch welbevinden, Betekenis in het leven
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Persoonsgerichte verbeterinitiatieven, Cirkeltechniek, Referentiegroepeffect, Progressie, Positionele Goederen


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.