Progressiegericht woordenboek


 Epistemische nederigheid:

Herkennen van en accommoderen voor onzekerheid en de grenzen van de eigen kennis.


Klik hier om meer te lezen over Epistemische nederigheid

► Verwante begrippen: Intellectuele bescheidenheid, Wijs redeneren, Onderkennen van onzekerheid, Contextualisme, Perspectivisme,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Sidelining bias, Niet-ingrijpen, Boosheidsalgoritme, HEAR-model, Motivatiemix


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.