Progressiegericht woordenboek


 Behoefte aan nieuwheid:

Het inherente verlangen om op zoek te gaan en ons bezig te houden met nieuwe activiteiten, nieuwe sensaties te voelen en nieuwe contexten en situaties te ervaren. Bagheri & Milyavskaya (2019) lieten zien dat de bevrediging van deze behoefte samenhangt met welbevinden en vitaliteit.


Klik hier of hier om meer te lezen over Behoefte aan nieuwheid

► Verwante begrippen: Psychologische basisbehoeften, Behoefte aan autonomie, Behoefte aan Competentie, Behoefte aan verbondenheid, Behoefte aan weldadigheid, Creativiteit
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Zelfactivatiehypothese, Authority bias, Structurele definitie van intrinsieke motivatie, Light touch experimenten, Emodiversiteit


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.