Progressiegericht woordenboek


 Agency theorie:

Deze theorie, ontwikkeld door Jensen en Meckling (1976), gaat uit van het idee dat individuen rationele wezens zijn die hun eigen belang nastreven. In een organisatorische context betekent dit dat managers (principals) controles moeten instellen om ervoor te zorgen dat werknemers (agents) handelen in overeenstemming met de doelen van de organisatie.


Klik hier om meer te lezen over Agency theorie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Homo economicus, Psychologische basisbehoeften,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Persoonsgerichte complimenten, Consensusvraag, Perspectivisme, Gevangen in de min, Situatiegerichte verbeterinitiatieven


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.