Hoe geef je negatieve feedback die niet demotiveert?

Er is een nieuwe publicatie verschenen over de effecten van negatieve feedback op intrinsieke motivatie. Binnen de psychologische literatuur zijn er nu twee empirisch in zekere mate onderbouwde perspectieven op dit onderwerp.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Perspectief 1 is: negatieve feedback is nodig en nuttig.

Negatieve feedback signaleert immers de discrepantie tussen hoe mensen willen of moeten functioneren en hoe ze feitelijk functioneren. Met andere woorden: als mensen immers informatie krijgen over wat ze niet goed doen, kunnen ze gericht werken aan het verbeteren van deze ineffectieve aspecten van hun functioneren.

Perspectief 2 is: negatieve feedback kan demotiveren.

Er zijn namelijk ook aanwijzingen door onderzoeken binnen de zelfdeterminatietheorie dat negatieve feedback averechts kan werken door intrinsieke motivatie te ondermijnen.  Dit gebeurt vooral als de negatieve feedback als controlerend of dwingend wordt ervaren.

Meta-analyse

Fong et al (2018) voerden een meta-analyse uit (k=78) om het effect van negatieve, positieve en neutrale (/geen) feedback op intrinsieke motivatie te onderzoeken, zowel in steekproeven van kinderen als volwassenen. Zij deden drie bevindingen:

  1. Er was geen verschil in hoe negatieve feedback en neutrale (/geen) feedback de intrinsieke motivatie beïnvloedden. Wel waren er in enkele studies aanwijzingen dat negatieve feedback de beleving van competentie iets verminderde.
  2. Negatieve feedback had een negatiever effect op intrinsieke motivatie dan positieve feedback.
  3. Negatieve feedback bleek minder demotiverend wanneer: a) de feedback een instructie bevatte over hoe het gedrag verbeterd kon worden, b) de feedback gebaseerd was op duidelijke prestatienorm, c) de feedback persoonlijk werd gegeven.

Reflectie

Het lijkt raadzaam om in ieder geval positieve feedback te geven. Daarnaast kan negatieve feedback nuttig zijn. Om de intrinsieke motivatie van de ontvanger van de feedback te beschermen, is het dan goed om ook duidelijk aan geven hoe het beter kan, de feedback te baseren op een duidelijke prestatienorm en de feedback persoonlijk te geven.

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (13)
  • Interessant (11)