intrinsieke beloningenOnderzoek in de zelfdeterminatietheorie heeft laten zien dat dingen doen die we interessant vinden veel positieve effecten heeft. Het doen van interessant werk is intrinsiek lonend. Dat wil zeggen dat het doen van de activiteit zelf voor ons de moeite waard is. We vinden het leuk wat we doen en voelen ons er goed bij. Daarnaast zijn er voordelen zoals dat we meer in de activiteit opgaan, dat we beter leren en functioneren en dat we langer volhouden. Het interessante van activiteiten wordt trouwens niet alleen bepaald door de inhoud van de taak of activiteit maar ook door de context van de activiteit (denk bijvoorbeeld van de gezellige sfeer in een team).

 

Nieuw onderzoek van Woolley & Fishbach (2015) laat niet alleen nog eens zien wat de kracht van intrinsieke beloningen is maar ook dat we ons hier vaak te weinig van bewust zijn. De auteurs lieten via 6 studies zien dat mensen zich vooral bewust zijn van de kracht van intrinsieke beloningen wanneer ze bezig zijn met de betreffende activiteit. Wanneer ze echter niet in de activiteit zitten, onderschatten ze echter de kracht van intrinsieke beloningen. Dit geldt zowel de situatie voordat we in de activiteit zitten als voor de situatie waarin we niet meer in de activiteit zitten.

 

Met andere woorden: zowel vooraf als achteraf zijn we geneigd te onderschatten hoe belangrijk intrinsieke beloningen zijn voor ons plezier, voor onze volharding en voor de kwaliteit van ons werk. Alleen tijdens de activiteit realiseren we ons weer ten volle hoe belangrijk en fijn interessant werk is. Dit brengt met zich mee dat we bij de planning van werkzaamheden geneigd zijn te weinig gewicht toe te kennen aan hoe interessant we het betreffende werk vinden. In plaats daarvan kennen vooral gewicht toe aan extrinsieke beloningen, zoals geld. Maar als we eenmaal in de activiteit zelf zitten worden we herinnerd aan hoe belangrijk interessant werk is en kunnen we onze keuze voor extrinsieke beloningen betreuren. Helaas vergeten we achteraf weer snel hoe belangrijk intrinsieke beloningen zijn, waardoor we onze planningsfout gemakkelijk herhalen.

 

Lees verder: The Experience Matters More Than You Think: People Value Intrinsic Incentives More Inside Than Outside an Activity

 

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (2)