Progressiegericht woordenboek


 Sociale progressie:

Progressie tussen mensen. Betere afstemming en afspraken, betere samenwerking, betere relaties, meer kunnen betekenen voor anderen, etc.


Klik hier om meer te lezen over Sociale progressie

► Verwante begrippen: Persoonlijke progressie, Resultaatsprogressie, Structuurprogressie, Progressief Kapitalisme
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Zelfremmend effect, Bereikte progressiefocus, Progressiegerichte intervisie, Sociale facilitatie effect, Sensorische adaptatie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.