Progressiegericht woordenboek


 Self-serving bias:

De neiging om het eigen gedrag te rechtvaardigen, onder andere door successen toe te schrijven aan eigen vaardigheden en capaciteiten en falen toe te schrijven aan externe factoren (zie o.a. Miller & Ross, 1975).


Klik hier of hier om meer te lezen over Self-serving bias

► Verwante begrippen: Cognitieve bias, Self-enhancement bias, Cognitieve dissonantie, Motivated reasoning
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Endownment effect, Maintenance & transfer probleem, Self-enhancement bias, Inspanningsattributie, Deliberate practice


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.