Progressiegericht woordenboek


 Oplossingsgericht werken:

De oplossingsgerichte aanpak werd in de jaren ’80 ontwikkeld door onder andere Steve de Shazer en Insoo Kim Berg en is nu een bekende aanpak in de psychotherapie en ook daarbuiten. Interventies uit de oplossingsgericht werken die nu (soms in gewijzigde vorm terugkomen in de progressiegerichte aanpak zijn): schaalvragen, gewenste-situatievragen, vragen naar uitzonderingen, vragen naar eerdere successen en copingvragen.


Klik hier om meer te lezen over Oplossingsgericht werken

► Verwante begrippen: Eerdere successenvraag, Schaalvraag, Gewenste-situatievraag, Copingvraag
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Non Sequitur, Reciprociteitsprincipe, Flow, Onderkennen van onzekerheid, Interleaving


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.